Välkommen till CaMiRo konsult AB - ert stöd i arbete med ledningssystem


Ledningssystemskonsult inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

CaMiRo konsult AB stöttar och vägleder företag med utveckling av processer och ledningssystem

Med erfarenhet som konsult och lead auditor inom ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 kan vi hjälpa er att bygga upp och hålla liv i ert ledningssystem.

  • bygger, implementerar och förvaltar ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet
  • utför internrevision
  • finns som rådgivare inom standardarbetet
  • utför GAP-analyser, riskanalyser mm
  • interim KM-ansvarig
  • för mer info klicka här

CaMiRo konsult AB hjälper er att skapa struktur, göra affärer och öka lönsamheten – med fokus framåt!

Ledningssystem är ett sätt att skapa effektivitet och styra processer i rätt riktning för ökad lönsamhet.

Vi har också drygt 25 års erfarenhet från olika säljroller och olika branscher blandat med personalansvar, planering och genomförande av säljstrategier, säljcoachning och kundbearbetning.

Behöver ni en tillfällig resurs för några timmar, dagar eller veckor? Då kan CaMiRo konsult AB stötta er.