Värdet med samarbete


CaMiRo skapar värde och värnar om hållbarhet i er säljorganisation.

Med punktinsatser avlastar, coachar och utbildar CaMiRo i säljprocessen vilket ger befintlig personal större möjlighet att vara effektiv och må bra i längden. Då skapar vi en långsiktig lönsamhet.

Den resurs ni tillfälligt behöver.

Enligt en del undersökningar är det bara 10% av säljarna som följer upp sina affärsmöjligheter 3 gånger eller mer. 95% av affärerna görs först efter tredje kontakten eller senare.