Vad gör CaMiRo konsult AB för avtryck - hör samarbetspartners kommentarer


SN Fordonsinredning AB

”Carolina är lyhörd och pedagogisk i våra möten, ISO arbete är väldigt omfattande och att få allting på plats går väldigt mycket lättare med Carolinas hjälp och struktur.”, Mikael Schweitz, VD, www.snab.se

 

 

CaMiRo konsult AB har utfört internrevision hos Müller Mekaniska AB. ”Vi tyckte att det fungerade mycket bra att jobba med dig och dessutom blev resultatet bra. Alexander Müller, Production manager / produktionschef”
www.mullermekaniska.se

 

 

 www.mekhub.se

”CaMiRo, under ledning av Carolina Rosendahl, har varit en avgörande faktor för MekHub AB:s framgång i att uppgradera vårt ledningssystem till en mer processorienterad och effektiv nivå. Genomförandet av arbetet präglades av smidighet och effektivitet, med en skräddarsydd ansats som speglade vår verksamhets unika behov och kapacitet. Vårt samarbete med CaMiRo har överträffat förväntningarna, och vi är mycket nöjda med de uppnådda resultaten.”
Per Bergman, VD/Affärsutveckling per.bergman@mekhub.se,   www.mekhub.se

 

 

”Under 2022 inledde vi på Blidsbergs Mekaniska ett samarbete med CaMiRo.
Vi satte ett mål att vi skulle vara certifierade för ISO 9001 kvalitet och ISO 14001 Miljö under 2024.
Nu är målet inom räckhåll och certifiering på gång redan i april.
Carolina har med sin kunskap och erfarenhet lotsat oss hela vägen i den här processen utan att det blir för komplext, utan funnit enkla och tydliga lösningar.
Vi kan starkt rekommendera Carolina och i dagarna har vi utökat vårt samarbete.”
Åke Törnqvist, VD www.blidsbergs.se

 

 

Hos QSG Bevakning utför CaMiRo konsult AB internrevisioner årligen.

www.qsg.se